Een unieke bibliotheek op reis..

Sinds de 16e en 17e eeuw is er in de St Gertrudis de basis gelegd voor een uitzonderlijke collectie boeken. Het betreft één van de weinige integraal bewaarde bibliotheken uit de postreformatorische tijd, die pastoors ten tijde van de Republiek bij hun schuilkerken aanlegden. De meeste van deze boekenrijen zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan door verkoop of zijn opgenomen in grotere collecties, zodat hun originele samenstelling niet meer is te achterhalen. Je kunt aan de hand van de samenstelling van zo’n bibliotheek goed aflezen waar de geestelijkheid die men aan het eind van de 17e eeuw van jansenistische sympathieën beschuldigde, zich theologisch gezien liet bepalen.

Lees meer...