Neerslag in boeken

Disputen over Instituut- Geloof - Politiek

Wat doen we

Erfgoed OKKN

Denken en doen in drukwerk door de eeuwen heen

Wat doen we

Schild op koorkap

18e eeuw

Wat doen we

DoelstellingIs het bevorderen en zorg dragen voor het behoud van cultureel erfgoed

Het bevorderen en zorg dragen voor het behoud van het culturele erfgoed dat een kwaliteit heeft van museale aard en waar een aantal stukken op het gebied van textilia, schilderijen en edelsmeedkunst en drukkunst tot de top van Nederland behoren. In museum ‘het Catharijne Convent’ te Utrecht zijn daar verschillende voorbeelden van te vinden; o.a.: de koorkap van David van Bourgondië (15e eeuw), de hamer van Sint Maarten en schilderstukken van Abraham Bloemaert.

De bedoeling is om in de toekomst een centraal depot te stichten om de collectie middeleeuwse en 16e en 17e eeuws textiel verantwoord te conserveren.

Het kernpunt voor de komende vijf jaren is het onderbrengen van de pastoriebibliotheek van de St.Getrudiskathedraal te Utrecht welke wortelt in de 16e eeuw, bij de Universiteitsbibliotheek van Utrecht.

Lit.:Lia Schade van Westrum. Oud-Katholieke kerken, drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap.2010, Walburg Pers, Zutphen

Voorbeelden

PsalmboekjeNouvellisteKoorboek 3Koorboek 2Koorboek 1Kapotte banden 2

Beleid

De eerste stap is gezet door de boekwerken te ontschimmelen en onder te brengen in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit van Utrecht in 2013. Toen is ook een begin gemaakt met het catalogiseren van deze collectie. De Universiteit van Utrecht stelt de ruimte beschikbaar en de Stichting dient een bijdrage te leveren aan de hoge personele lasten die deze werkzaamheden met zich meebrengen. De Stichting heeft ook tegen geringere kosten een vrijwilliger aan het werk gezet. Een lid van het Stichtingsbestuur gaat zonder daarvoor kosten in rekening te brengen meewerken om de collectie vooraf zoveel mogelijk te ordenen.

In het depot

Overzicht van de banden in het depot

Kwetsbare banden worden in op maat gemaakte, zuurvrije dozen gedaan om ze te beschermen. De dozen worden in huis gemaakt (dat wil zeggen in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit van Utrecht).

Witte banden in zuurvrije op maat gemaakte beschermdozen Witte banden gecatalogiseerd

Bijzondere vondsten

 

De Gertrudiscollectie in Worldshare: voor de hele wereld te vinden

Op internet wordt gewerkt aan een kolossaal project: een wereldcatalogus in de cloud, Worldshare. Het bezit van duizenden bibliotheken zal uiteindelijk in deze catalogus te vinden zijn. Het internet-zoeksysteem is nog beperkt, maar door slimme oplossingen zullen lezers en wetenschappers de boeken van hun bibliotheek makkelijk kunnen aanvragen. En ze zullen ook de boeken van andere bibliotheken kunnen vinden.
De Gertrudisboeken die al gecatalogiseerd zijn, kunnen in deze webcatalogus gevonden worden. Omdat zij ook unieke en zeer zeldzame boeken bevat, is dit een uitkomst voor wetenschap en onderzoek; de onderzoekers hoeven niet meer talloze lokale catalogi door te ploegen om deze bijzondere boeken  en documentatie te vinden. Als de hele Gertrudiscollectie gecatalogiseerd is zal dit een grote verrijking voor gespecialiseerd onderzoek betekenen.

screenshot van worldcat zoek op titel

Overige documenten

Activiteiten

Het verwerven van fondsen om de verwezenlijking van de doelstelling te kunnen bekostigen. Het vorig jaar is er uit eigen fondsen € 50.000,- ontvangen en het K.F. Heinfonds te Utrecht leverde een eenmalige bijdrage van € 5000.-

De Stichting wil met name fondsen interesseren vanwege het onmiskenbaar aanwezige culturele belang om de boekencollectie toegankelijk te maken voor de wetenschap en andere belangstellenden. Het gaat om een collectie die circa 20% unieke titels omvat (van de ongeveer 10.000 titels die de collectie omvat). Een goed voorbeeld zijn de jaargangen van de krantjes – niet gebaseerd op een religieuze grondslag - die in het AD worden besproken.

Download Conceptbrief Bibliotheek

Over ons Het bestuur

J.V. Kinneging Mr. L.J. Begheijn Prof. Mr. J. Hallebeek Drs. C. Staal Drs. R. de Beer
J.V. Kinneging
Voorzitter
Mr. L.J. Begheijn
Penningmeester
Prof. Mr. J. Hallebeek Drs. C. Staal Drs. R. de Beer
oud-pastoor oud-notaris Hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit

Oud-conservator
Museum Catharijneconvent

Consulent/conservator Oud-Katholiek Erfgoed

De volgende verslagen zijn beschikbaar (te downloaden) als pdf:

 

Financieel

JaarDocument
2015Balans 2015
2015Toelichting op de balans 2015
2015Dekkingsplan begroting 2015-2017

De Stichting Cultureel Erfgoed OKKN is aangesloten bij ANBI.

Het IBAN nummer van de Stichting Cultureel Erfgoed OKKN is NL42 RABO 0101 0654 42.

Contact Neem contact met ons op

Cultureel erfgoed OKKN

Prof. Kohnstammstraat 16

3555 WH Utrecht

T: 035 878 01 30

U kunt ons bereiken op werkdagen van 10:00 t/m 17:00 uur